»Zur Kritik der Moderne«

PMB

Geschaffen vonEduard Michael Kafka

Erschienen1. 2. 1890.

  • Bibliografische Angabe: Moderne Dichtung, Bd. 1, H. 2, 1. 2. 1890
Erwähnungen
  • E. M. Kafka an Hermann Bahr, 12. 8. 1891